Osoblje

Daria Grošić, dentalni tehničar

Srednju školu završava 1999.godine u Rijeci.
Nakon iskustva stečenog radom  u dentalnim laboratorijima 2001.godine u partnerstvu sa Ivom Milinovich otvara privatni zubotehnički laboratorij.
Ta suradnja se pokazuje više nego uspješna i radi toga se odlučuju proširiti svoju djelatnost i na stomatologiju.
2012. godine otvara polikliniku Dentivo d.o.o. opremljenu po najvišim standardima te sa visoko educiranim osobljem.
Posebnu sklonost  i interes u području djelovanja dentalne medicine pokazuje u implantologiji i izradi kombiniranih radova.