Osoblje

Iva Milinovich, viši dentalni tehničar

Srednju školu završava 1993.godine, po završetku srednje škole upisuje višu školu na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu u trajanju od 2 godine i diplomu stječe 1997. godine.
Kao viši dentalni tehničar kontinuirano se stručno usavršava u Hrvatskoj i inozemstvu pohađajući brojne kongrese  i seminare iz dentalne protetike i dentalne estetike.

Kao tehničar najveću sklonost pokazuje prema dentalnoj estetici (izrada ljuskica, bezmetalne keramike, zirkon..)
2001. godine u partnerstvu s Dariom Grošić otvara privatni zubotehnički laboratorij.
Nakon dugogodišnjeg iskustva stečenog radom u laboratoriju proširuje svoju djelatnost, te 2012. godine  otvara polikliniku Dentivo d.o.o. opremljenu po najvišim stomatološkim standardima te sa visoko educiranim osobljem.