Osoblje

Rita Matek Marčić, administracija i marketing

Nakon završene srednje škole 2005. godine u Opatiji, upisuje studij za poslovno komuniciranje na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kojim stječe zvanje bacc.oec.