FLEKSI PROTEZE

Iako su hit od prije par godina na našem tržištu, činjenica je da postoje dugi niz godina.

Materijal je biokompatibilan, tj . organizam ga prihvata, a posebno je indiciran u slučajevima kod pacijenata koji su alergični na akrilat.

  • Fleksibilne proteze ne zahtijevaju bilo kakav adheziv da bi nalegle na desni. Mnogo su čvršće, ugodnije, bolje naliježu, posebno u slučajevima kad je kost zubnih grebena podminirana, jako neravna sa prisutnim naglašenim izbočinama
  • Fleksibilne proteze su dosta izdržljive, a djeluju jako prirodno zbog osobina samog materijala od kojeg se izrađuju.
  • Jednostavnije su za izradu, lakše ih pacijenti prihvaćaju i nose.

Procedura izrade što se pacijenta tiče je poput one kod akrilatne parcijalne i totalne, samo je u zubotehničkom laboratoriju procedura malo drugačija.

Ove proteze su posebno indicirane kod pacijenata alergičnih na akrilat, a koji nemaju uvjeta za neku drugu vrstu protetske rehabilitacije.