METAL – KERAMIČKE KRUNICE

Metal-keramičkoj krunici je baza napravljena od legure metala koja je u potpunosti prekrivena keramikom, tako da se metalni dio ne vidi.

Metal-keramičke krunice su izvrstan izbor za izradu mostova većih raspona, cirkularaca i za sanaciju zuba u lateralnom segmentu . Njihova glavna karakteristika je da izvrsno podnose žvačne sile.

Metal-keramički mostovi su standard u stomatološkoj protetici po čvrstoći i dugotrajnosti.