Stomatološka CAD/CAM tehnologija

CAD/CAM (Computer-Aided-Design/Computer-Aided-Manufacture)

CAD-CAM– kompjuterska tehnologija u protetici zauzima važnu ulogu u dentalnoj medicini te je postala sastavni dio naše svakodnevnice.

Tehnologija korištenjem računala daje vrhunske rezultate, nebrojene mogućnosti i impresivno precizne radove (inlay, onlay, krunice, mostovi) izrađene od najkvalitetnijih, danas najpoznatijih materijala (titan, zlato, cirkon…) i to u iznimnom kratkom periodu.

Takvi radovi su savršeno anatomskog oblika, veličine i estetike.

Korištenjem CAD/CAM tehnologije postupak izrade protetskih radova je brz i jednostavan, te prati prirodan oblik i strukturu susjednih zuba. Uz pomoć specijalne kamere (skenera) uzima se digitalni otisak zuba. Takav otisak kompjuterskom se obradom pretvara u 3D model i potezom miša omogućuje stomatologu precizno dizajniranje krunice.

Potom slijedi mehanička proizvodnja (glodanje i obrađivanje) unaprijed pripremljenih keramičkih blokova koji se pretvaraju u vjerne replike zadanog dizajna koje savršeno odgovaraju ostalim zubima. Isti se prema potrebi mogu dodatno individualizirati nanošenjem posebnih keramičkih nijansa.

Materijal koji se najčešće koristi u CAD/CAM tehnologiji je cirkon. On zamjenjuje metalne konstrukcije koje su prije korištene ispod završnog sloja keramike. Zubi iz cirkona su izrazito izdržljivi i predstavljaju vrh estetike u dentalnoj medicini.

DENTIVO je u svom dugogodišnjem radu uvijek u korak sa najnovijim tehnološkim pomagalima te materijalima stomatološke medicine i protetike kako bi vam omogućio što kvalitetniju uslugu.